Kontakt

ROHEXPO s.r.o.
Na Podskalku 2577
066 01 Humenné
Slovenská republika

IČO: 50234731
DIČ: 2120231520
IČ DPH: SK2120231520

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 32637/P

+421 902 514 943
+421 914 158 041
info@rohexpo.com

ROHEXPO s.r.o., Na Podskalku 2577, 066 01 Humenné, SR
tel.: +421 902 514 943, e-mail: inforohexpo.com
Copyright by ROHEXPO s.r.o. All rights reserved.

http://rohexpo.com/wp-content/uploads/2020/08/maps1.png

ROHEXPO s.r.o., Na Podskalku 2577, 066 01 Humenné, SR
tel.: +421 902 514 943, e-mail: inforohexpo.com
Copyright by ROHEXPO s.r.o. All rights reserved.