Baliareň pre Vaše produkty

ROHEXPO s.r.o. je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je balenie potravín a výživových doplnkov v sypkej a kusovej forme a plnenie produktov do kapsúl. Balíme produkty našich zákazníkov, tzn. zákazník nám dodá svoj produkt a my ho kompletne zabalíme.

Všetky výrobne a baliace procesy prebiehajú v našej vlastnej prevádzke, ktorá je vybavená modernými baliacimi strojmi. Produkty balíme do rôznych obalových materiálov od jednorázových hygienicky porciovaných sáčkov až po rôzne neporciované formy balenia, vrátane kapsúl. Naša výrobná prevádzka je schválená Úradom verejného zdravotníctva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a všetky výrobne procesy sú v súlade so systémom HACCP.

http://rohexpo.com/wp-content/uploads/2020/04/about-us.jpg

Baliareň pre Vaše produkty

ROHEXPO s.r.o. je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je balenie potravín a výživových doplnkov v sypkej a kusovej forme a plnenie produktov do kapsúl. Balíme produkty našich zákazníkov, tzn. zákazník nám dodá svoj produkt a my ho kompletne zabalíme.

Všetky výrobne a baliace procesy prebiehajú v našej vlastnej prevádzke, ktorá je vybavená modernými baliacimi strojmi. Produkty balíme do rôznych obalových materiálov od jednorázových hygienicky porciovaných sáčkov až po rôzne neporciované formy balenia, vrátane kapsúl. Naša výrobná prevádzka je schválená Úradom verejného zdravotníctva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a všetky výrobne procesy sú v súlade so systémom HACCP.

Baliace služby

Balenie potravín a výživových doplnkov v sypkej alebo kusovej forme do jednorázových sáčkov až po rôzne neporciované formy balenia.

Kapsulovanie

Naplnenie sypkých produktov do tvrdých (rastlinných alebo živočíšnych) kapsúl) rôznych veľkosti podľa požiadavky zákazníka.

Doplnkové služby

Mixovanie sypkých surovín podľa receptúry, označovanie, krabičkovanie, etiketovanie, polygrafické a grafické služby, skladovanie tovaru, ...

FLEXIBILITA
Zákazníkov nerozlišujeme a preto svoje služby poskytujeme pre veľkých aj menších odberateľov.

DOSTUPNÉ CENY
Férové, cenovo dostupné balenia s vypracovaním nezáväznej cenovej ponuky zadarmo.

RÝCHLE DODANIE
Produkty dodáme vždy na čas, pričom termín dodania stanovíme vždy pred samotnou realizáciou projektu.

NÍZKE ODBERY
Moderne baliace stroje nám poskytujú vyrobiť balenia aj pri nízkych odberných množstvách.

KONTROLOVANÁ VÝROBA
Naše výrobné procesy sú schválene ÚVZ a ŠVPS a sú v súlade so systémom HACCP.

CERTIFIKOVANÉ OBALY
Všetky nami poskytované obalové materiály a etikety sú certifikované a určené pre styk s potravinami.

VZORKY ZADARMO
V prípade, že chcete vidieť vzorky produktov, ktoré sme už zabalili, zašleme Vám ich zadarmo.

KONTROLA KVALITY
V prípade záujmu poskytujeme po zabalení požadované testy v akreditovanom laboratóriu.

ROHEXPO s.r.o., Na Podskalku 2577, 066 01 Humenné, SR
tel.: +421 902 514 943, e-mail: inforohexpo.com
Copyright by ROHEXPO s.r.o. All rights reserved.

http://rohexpo.com/wp-content/uploads/2020/08/maps1.png

ROHEXPO s.r.o., Na Podskalku 2577, 066 01 Humenné, SR
tel.: +421 902 514 943, e-mail: inforohexpo.com
Copyright by ROHEXPO s.r.o. All rights reserved.